جمعه , ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
اعلان

عایق فله ای

عایق های پرکردنی را می‌توان بوسیله حجم شان از دیگر عایق ها تشخیص داد. این عایق ها که از ذرات، دانه ها، یا قطعات متفاوت تشکیل می‌شوند از طریق دمیدن یا ریختن در فضای ساختمانی مورد نظر استفاده می‌شوند. معمولاً این نوع عایق ها که به صورت فله ای هستند در گونی های خاصی بسته بندی می‌شوند و به فروش می‌رسند. در مناطقی مثل شیروانی ساختمان که مصرف بالایی دارد ممکن است از دستگاه مکانیکی استفاده و توسط نصابان حرفه ای عایق به درون ساختمان دمیده شود. تقریباً ۹۰% عایق کاری در فضاهای مسکونی از طریق دمیدن صورت می‌گیرد.

دمیدن پشم سنگ فله ای

دمیدن پشم سنگ فله ای

عایق های پرکردنی برای مکانهایی که نصب انواع دیگر عایق در آنها مشکل است مثل فضاهای غیر هندسی، اطراف لوله کشی ها و هرجای دیگری دسترس سخت است استفاده می‌شود. چهارچوب هایی که غیر قاعده هستند و یا از لحاظ شکلی نامنظم اند در هنگام نصب عایق های پتویی استاندارد مشکل ساز می‌شوند و در عوض عایق های فله ای را می‌توان حتی در فضاهای محصور مثل بلوک های سیمانی یا چهارچوب های چوبی، و یا فضاهای زیر شیروانی که محدود شده اند نصب کرد. اگر این نصب کردن به صورت دمیدن باشد برای پروژه های که بازسازی و یا نوسازی می‌شوند بسیار مفید است چرا که کمترین میزان تداخل را با نازک کاری های بیرونی و یا درونی دارد. از طرفی این عایق را می‌توان بوسیله دست در جاهایی که فضای مناسب نیست مثل چارچوب پنجره ها و درب ها استفاده نمود.
در مورد عایق های پر کردنی که ترکیب شیمیایی آنها بر پایه چسب ها و یا رزین های پایه آب باشد و به طریق دمیدن استفاده شود در مطلب بعدی بحث خواهیم کرد. در این قسمت عایق های فله ای بدون تغییر را که بوسیله پاشیدن یا دمیدن ساده استفاده می‌کنیم توضیح می‌دهیم.

توصیف کلی:

در این فصل در مورد عایق های فله ای مثل عایق های سلولز، پشم شیشه، پشم سنگ و سرباره، ورمیکولیت، پرلیت، خرده های چوب، و پلی استرین حجمی‌بحث خواهیم کرد. اگر چه ویژگی های هر کدام را مورد بررسی قرار خواهیم داد و لیکن ویژگی های عمومی‌مرتبط با عملکرد کلی این نوع عایق ها را در ابتدا مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وزن :

بردهای گچی استفاده شده در سقف مخصوصاً زمانی که همراه با عایق باشند زیر بار سنگین خمیده می‌شوند. یکی از تولید کنندگان تخته های گچی توصیه می‌کند که نباید بار بیشتر از ۳/۱ پوند به فوت مربع را برای تخته های گچی ۲/۱ اینچ با فضای مرکزی ۲۴ اینچ استفاده کرد. چنان چه فاصله چارچوب این تخته گچی تا مرکز ۱۶ اینچ باشد تحمل بار به ۲/۲ پوند برفوت مربع برای ۸/۵ اینج افزایش می‌یابد. تولید کنندگان عایق های پشم سنگ و سلولز معمولاً اطلاعاتی مرتبط با محدودیت وزنی را بر روی کیسه ها درج می‌کنند چرا که ممکن است ضخامت مورد نیاز را تحت تأثیر قرار دهد. از آنجایی که پشم شیشه تراکم کمتری دارد لذا بار چندانی را بر روی سقف وارد نمی‌کند و از این رو جای نگرانی ندارد.

از دست دادن گرما به طریقه همرفتی:

همرفت به جریان گرما که به وسیله گردش هوا ایجاد می‌شود گفته می‌شود. اگر چه هدر رفت گرما به طریق همرفتی در عایق ها نادر است اما زمانی که اختلاف دما زیاد باشد باعث ایجاد جریان های کوچک هوا می‌شود که اصطلاحاً به آن حلقه های همرفتی درون عایق می‌گویند. تحقیقات نشان داده اند که هدر رفت گرمایی از طریق همرفت معمولاً  در مورد عایق های فله ای مثل پشم شیشه که تراکم کمتری دارند اتفاق می‌افتد مخصوصاً اگر در مناطق سردسیر و درون اتاق های سرد زیر شیروانی باشد. با توجه به دمای اتاق میزان مقاومت عایق (فاکتور R) ممکن است تا ۵۰ کاهش یابد. چنان چه براساس طراحی های پیشنهادی تولید کننده برای فصول سرد سال این عایق ها نصب شوند حلقه های همرفتی به مقدار زیادی کاهش می‌یابند مخصوصاً اگر در هنگام پاشیدن عایق در قسمت بالایی ساختمان از یک عایق پتویی پشم سنگ یا پشم شیشه استفاده شود.

عایق های سلولزی در بالای فایبر گلاس

عایق های سلولزی در بالای فایبر گلاس

ته نشینی:

به خاطر فرآیند ته نشینی بعضی از عایق های فله ای نصب شده در حفره های ساختمانی بر اثر زمان مقداری از مقاومت خود را از دست می‌دهند. نصابان باید در هنگام نصب مشخصات و استانداردهای مربوط به ضخامت را رعایت کنند. محققان بر این عقیده اند که اگر نصب این عایق ها به درستی و با دانسیته مناسب صورت گیرد هیچ گونه ته نشینی اتفاق نمی‌افند مثلاً برای عایق کردن دیوارها دستورالعمل کلی برای عایق های سلولزی ۵/۳ پوند بر فوت مکعب و برای پشم شیشه یا پشم سنگ ۵/۱ پوند بر فوت مکعب است. این مشخصات تقریباً ۲و ۳ برابر دانسیته مورد استفاده در عایق های افقی است.
در زمانی که عایق کاری توسط مالکان ساختمان یا خودمان صورت می‌گیرد اندازه گیری دانسیته عملی نیست. از این رو معیاری دیگر جهت اطمینان از پر شدن کامل حفره های دیوار با دانسیته مناسب و جلوگیری از ته نشین شدن اندازه گیری مقدار یا تعداد کیسه ها است. برای مثال اگر دیواری ۸ فوتی را با ضخامت ۱۶ اینچ در نظر بگیریم که حفره ای معادل ۴٫ ۲ اینچ داشته باشد حدود یک کیسه ۳۰ پوندی از عایق سلولز یا ۱۵ پوندی از عایق پشم شیشه یا پشم سنگ برای پر کردن ۳ حفره نیاز دارد. (این مقادیر صرفاً جهت اطلاع هستند و برای دریافت اطلاعات دقیق تر باید با شرکت تماس بگیرید.)

مقاومت در برابر رطوبت:

کلید عایق های فله ای در برابر بخار آب نفوذ پذیراند. (نفوذپذیری به فرآیندی گویند که در طی آن بخار می‌تواند از یک ماده عبور کند) پشم شیشه و پشم سنگ کمتر از ۱ درصد از وزنشان را می‌توانند بخار آب جذب کنند در حالی که در مورد عایق های سلولزی این میزان ۵ تا ۲۰ درصد است. البته شایان ذکر است که چنان چه هر عایقی در معرض رطوبت بالا قرار گیرد. رطوبت را جذب خواهد کرد.
چنان چه آب وارد حفره شود، مثلاً به خاطر نشت از پشت بام، رطوبت در فضای مورد نظر جمع می‌شود و به حدی عایق را مرطوب می‌کند که باعث چروکیدگی و فشردگی آن می‌شود. در بعضی مواقع حتی اگر نفوذ رطوبت زیاد باشد باعث افزایش بار سقف شده و سقف را دچار خمیدگی می‌کند. معمولاً اگر عایقی برای یک بار اشباع شود بعد از خشک شدن میزان بالایی از مقاومت اولیه را حفظ می‌کند. البته به شرط آنکه فشردگی دائمی‌در کار نباشد. در صورتی که عایق های فله ای به طور مکرر خیش شوند درصد قابل توجهی از مقاومت شان را از دست می‌دهند. در شرایط پیشرفته تر عایق ها مکانی برای رشد و پرورش قارچ ها و کپک ها می‌شوند.
عایقی که به داخل حفره های سقف پاشیده می‌شود باید چارچوب بالایی دیوار را نیز پوشش دهد و لیکن نباید جلوی هوا کش ها را ببندد. هواکش ها برای تهویه هوا ضروری هستند و مسدود کردن آنها باعث ایجاد مشکلات رطوبتی زیادی می‌شود.

درزها و شکاف ها

چنان چه دانسیته عایق سیار پایین باشد و یا اینكه نصب آن بطور صحیح انجام نشده باشد درزها و شكاف ها بوجود می‌آیند.درزها بیشتر بالای حفره های دیوار، پنجره ها، و اطراف درها، و درگوشه سقف ها ایجاد می‌شوند.
چنان چه حفره های كوچك زیاید جهت پركردن وجود داشته باشد و یا اینكه  حفره های بزرگتر به صورت نادرست دربین چهارچوب های عمودی قرارگرفته باشند همگی باعث ایجاد شكاف ها می‌شوند. از طرفی معمولاً رسیدن به میزان مقاومت توصیه شده درپیشامدگی لبه بام ها بسیار مشكل است.

پف كردگی:

زمانی كه نصب عایق با حداقل ضخامت اما نه با حداقل ملزومات وزن صورت گیرد پف كردگی بوجود  می‌آید. نتیجه آن است كه كاربرد عایق با تراكم كمتر، وزن كمتری را نیز نیازدارد. زمانی كه عایق پف كند هوا از بین آن سریعتر و راحتر عبور می‌كند و در نتیجه هدر رفت گرما افزایش می‌یابد. علاوه بر این عایق فله ای پف كرده زودتر ته نشین می‌شود و درنتیجه لایه ای نازك تر با مقاومت كلی كمتر حاصل می‌شود.
پشم شیشه نسبت به پشم سنگ یا عایق سلولزی بیشتر در معرض این پدیده قرار می‌گیرد. بهترین راه برای تایید پف كردگی، چه بصورت سهوی یا عمدی، شمارش تعداد كیسه¬های عایق درهنگام نصب است. پس ازآن باید این تعداد را با جداول و دستورالعملهای روی كیسه ها مقایسه كرد. از طرفی تولید كننده نیز باید میزان مورد استفاده عایق را درهر مترمربع و براساس میزان مقاومت و فضای مورد نیاز مشخص كند.

دستورالعمل های ایمنی :

اجاق گازهای آشپزخانه، اجاق های چوبی، و دیگ های بخار را تنها باید با پشم شیشه یا پشم سنگ عایق كرد چرا كه عایق های سلولزی ممكن است دردماهای بالا مشتمل شوند. از طرفی چراغ ها و وسایل الكتریكی، به جزء آنهایی كه نسبت به تماس مستقیم با عایق طبقه بندی شده اند، نیاز است تا حداقل ۳ اینچ از عایق فاصله داشته باشند.

ملاحظات سلامتی :

گرچه برسر عوارض سلامتی نصب عایق های فله ای هنوز بحث و جدل است و لیكن مراقبت درحین نصب هرگونه عایقی ضروری است. موسسه بین المللی ایمنی حرفه ای و سلامتی (NIOSH) استفاده از ماسك های تنفسی، پوشش چشم، پوشش لباس، دستكش، پیراهن های آستین بلند و شلوارهای مناسب را به منظورحداقل رساندن تماس با عایق درحین نصب توصیه كرده است. در زمان نصب باید كانال های تهویه كه راه های اصلی نشت ذرات عایق به داخل ساختمان هستند خوب بسته شوند. ذرات فیبری عایق حتی ممكن است وارد سیستم توزیع هوا شوند چنان چه كانال های هوا به خوبی بسته نشده باشند این ذرات وارد فضای مسكونی ساختمان می‌شوند.

عایق فله ای سلولز:

لغت سلولز به فیبر پایه برای كلید گیاهان اطاق می‌شود.چوب، كاغذ، و دیگر محصولات پایه گیاهی همگی مواد سلولزی هستند. عایق سلولزی از تركیب خمیر چوب بازیافت می‌شود.این خمیر شامل ذرات ریز  روزنامه ها و جعبه های كاغذی می‌شود كه در ابتدا مچاله شده و سپس نرم و به پودر تبدیل شده اند. به منظور مقاوم نمودن این ماده مواد شیمیایی پایه بدون به آنها اضافه شده است از این عایق به منظور پرنمودن فضای خالی اتاقها مخصوصاً اتاق زیر شیروانی و از طریق ماشین های دمنده استفاده می‌شود.

نصب و راه اندازی سلولز توسط تجهیزات پنوماتیک

نصب و راه اندازی سلولز توسط تجهیزات پنوماتیک

درابتدا عایق های سلولزی توجه همگان را به خاطر موثر بود نشان درمهار صدا نشان داده اند. این عایق ها تنها به بخش كوچكی از بازار را به خود معطوف كرده اند چرا كه بعد از جنگ جهانی دوم پشم شیشه شهرت فزاینده ای یافت. زمانی كه درسال های دهه ۱۹۷۰ بحران انرژی پیش آمد تقاضا برای عایقی بهتر افزایش یافت و در نتیجه عایق های سلولزی به سرعت احیا شده اند. صنعت تولید این عایق ها توسعه یافت و از طرفی تقاضای زیاد حتی باعث شد تا تولید كنندگان خرده پا نیز وارد رقابت شوند.
پس از آنكه بحران انر‍ی فروكش كرد صعنت عایق های سلولزی نیز دگربار از رونق افتاد و سهم نسبتاً كوچكی از بازار عایق برایش باقی ماند. درفاصله سالهای ۱۹۸۰ تغییرات اندكی در محصولات یا طبقه بندی تولید كنندگان اصلی این عایق مشاهده شد.درنتیجه شمار تولید كنندگان فعال این صنعت از ۲۰۰ كارخانه درسال ۱۹۸۳ به ۶۱ كارخانه درسال ۱۹۹۱ نزول كرد.
به عقیده انجمن تولید كنندگان عایق های سلولزی سازمان حامی‌صنعت عایق های سلولزی، سهم این عایق از بازار عایق ها تنها حدود ۱۰ % است. این عایق دربازار بخش مسكونی سهم بسزایی دارد. (حداقل ۶۰% ) و دربازسازی صنایع نیز نقش مهمی‌ایفا می‌كند.
شكل دیگری از عایق های سلولزی عایق های پاشیدنی یا اسپری نمدار یا مرطوب هستند كه درفصل آنها مورد بررسی قرار می‌دهیم.این ماده كه خود محافظ است پایه اش براساس آب، چسب و یا تركیب هردوی آنهاست و درنتیجه اش ایجاد انسجام درلایه های زیرین و خود عایق می‌باشد. محصول اسپری این عایق كه در شكاف دیوارها استفاده می‌شود حتی قادر است تا سطوح بالادستی دیوارها را نیز پوشش دهد.

استانداردها :

به منظورافزایش سطح آگاهی نسبت به وی‍ژگی های محیطی، ساختمانی، و فیزیكی عایق های سلولزی استانداردها و كدهای بسیاری از دریافت كرده اند. استانداردها را می‌توان در زیر و براساس قوانین فدرال ایالات متحده آمریكا و ویژگی های مورد نیاز آنها در صنعت نام برد :
استاندارد ایمنی CPSC – بخش ۱۲۰۹ از CFR 16 این استاندارد براساس تایید به كمسیون ایمنی محصولات مصرف كنندگان است كه  ۴ ویژگی یك محصول را در برمی‌گیرد. این ۴ ویژگی عبارتند از دانسیته ته نشین شده، خورندگی،‌جریان تشعشع و احتراق. از آنجایی كه عایق های سلولزی كلیه این استانداردها را گذارنده اند فروش هرگونه عایق سلولزی كه این استاندارد مطابقت نداشته باید غیرقانونی است.
استاندارد فاكتور مقامت  (R)  بخش ۴۶۰ از mCFR 16 استاندارد c – ۷۳۹ ASTM این استاندارد به استاندارد صنعتی عایق های سلولزی     فله ای مرتبط است. كلیه فاكتورهایCPSC  را پوشش می‌دهد و علاوه برآن ۵ ویژگی اضافی را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد كه عبارتند از: فاكتور R، میزان نشاسته، جذب رطوبت، بو، و مقاومت دربرابر رشد قارچ ها.
درآمریكا ایالت های كالیفرنیا و مینسوتا براساس استانداردهای ASTM و طبق قواعد خود عمل می‌كنند. درمورد عایق های سلولزی نیز به همین صورت اعمال می‌شود و كلیه استانداردهای ساختماین مرتبط رعایت می‌شوند. از طرفی سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان نیز برانجام استانداردها و رعایت آنها نظارت دارد. ازاین رو هرگاه كه عایق های سلولزی با قوانین فدرال هر ایالتی تطابق داشته باشند نصب آنها درهر حوزه ای قانونی است.  عایق های سلولزی فله ای همانند دیگر عایق ها باید براساس استاندارد ۱۰۱۵ – C  ASTM نصب و مورد استفاه قرارگیرند.

توصیف محصول:

سلولز عایق نسبتاً ارزان، آسان جهت نصب و مقاوم دربرابر اتلاف گرمای همرفتی است. مطالعات نشان داده اند كه سلولز همانند پشم سنگ مقاومتش نسبت به جریان هوا درمقایسه با پشم شیشه بیشتر است. چرا كه دانسیته بیشتری دارد.
سلولز همانند پشم سنگ دركاهش نشت هوا و هدر رفت گرما موثرتر است چراكه باز هم دانسیته بالای آن موجب می‌شود تا شكاف ها و رخنه ها را به خوبی پوشش دهد. عایق فله ای سلولزی معمولاً بیشتر از پشم سنگ یا پشم شیشه ته نشین می‌شود.
اگر بخواهیم به نسبت بیان كنیم سلولز ۲۰ %،‌پشم سنگ ۲ % و پشم شیشه ۴ % ته نشین می‌شوند. لذا برای حل این مساله نیز می‌توان درهنگام نصب ۲۰ % عایق سلولز بیشتری را استفاده كرد.براساس قوانین ایالتی تولید كنندگن عایق های سلولزی باید میزان ته نشین شدن عایق را بر روی كیسه ها درج كنند. از آنجایی كه ممكن است درج مطلب باعث گمراهی مصرف كنندگان شود بسیاری از تولید كنندگان ضخامت نصب شده را نیز بر روی كیسه می‌نویسند.
روش های دمیدن عایق را همچنین بسته بندی فشرده می‌نامند. عایق های سلولزی در هنگام نصب باید حداقل دانسیته ۵ /۳ پوند برفوت مربع را داشته و این میزان حداكثر به ۴  پوند برفوت مربع می‌رسد. عایق از طریق یك دمنده با سرعت ۱۰۰ فوت برثانیه جریان پیدا می‌كند.
هوایی كه دراین زمان دربین فیبرهای سلولز قرار می‌گیرد خود باعث افزایش مقاومت عایق تا حدود ۸ /۳ درهوا اینچ می‌شود. زمانی كه قراراست با عایق با دانسیته بالاتر كاركرد مهارت و تكنیك نصاب مهم است. چنانچه نصاب بی تجربه باشد لوله انتقال عایق به سرعت دچار مشكل می‌شود. امروز تكنولوژی های جدیدی برای افزایش استفاده از سلولزهای با دانسیته پایین بوجود آمده اند. در این تكنولوژی های جدیدی برای افزایش استفاده از سلولزهای با دانسیته پایین بوجود آمده اند. در این تكنولوژی حتی روزنامه ها نیز به صورت فیبر در می‌آیند و ذرات عایق كوچك تر می‌شوند. این تغییرات نه تنها محصول تمیزتری ارائه می‌كند بلكه گرد و غبار نیز كمتر می‌شود و مقاومت عایق نیز كمی‌افزایش می‌یابد.

فاكتور R :

مقاومت معمول عایق های سلولزی بین ۶ /۳ و ۸ /۳ در هر اینچ است.برای مثال یك اتاق زیر شیروانی با ۱۰ اینچ از سلولز خشك می‌تواند مقاومتی درحدود ۳۸ داشته باشد. درشكل شماره ۴ -۷ می‌توانید یك نمونه از جدول مقاومتی این عایق را مشاهده كنید.

محدودیت ها :

اولین عیب عایق های سلولزی میزان جذب رطوبت است كه از ۵ تا ۲۰ درصد وزن عایق را شامل می‌شود. این رطوبت حتی باعث تغییرات شیمیایی و فیزیكی عایق می‌شود. و چنانچه عایق با دانسیته مناسب استفاده نشده باشد حتی باعث ته نشین شدن هم می‌شود. جایگیری بر عایق به خاطر وجود باد و جوندگان نیز نقاط ضعف دیگری هستند.البته ممكن است براثر گذشت زمان و جمع شدن گردو غبار و یا فشار برعایق میزان مقاومت این عایق كاهش یابد.

ملاحظات وزنی:

چنان چه عایق های سلولزی با مقاومت ۳۸ بر روی یك سقف گچی یك   اینچ نصب شوند.ممكن است باعث خمیده شدن سقف شوند. از این رو باید در هنگام نصب این عایق بار وزنی آنها را نیز مدنظر داشت و درصورت امكان مقاومت سقف را افزایش داد.

ملاحظات سلامتی:

فیبرهای سلولز مانند گردو خاك كمی‌آزاردهنده هستند ولی برای سلامتی خطرناك نیستند. مواد شیمیایی كه خاصیت مقاومت  دربرابر آتش را دراین عایق ها بوجود می‌آورند نیز خطرناك برای سلامتی نیستند. برای مثال میزان سمی‌بودن اسیدبوریك موجود دراین عایق ها   نمك خوراكی است. و لیكن درهنگام نصب و یا حمل و نقل این عایق ها باید اصول ایمنی تنفسی را رعایت كرد.

ملاحظات محیطی :

سلولز بهترین نمونه عایق های تجدید پذیر است. برای مثال اگر بخواهیم یك هرخانه ۱۵۰ مترمربعی را بوسیله عایق های سلولزی عایق كنیم درحدود ۴۰ سال مصرف روزانه روزنامه یك فرد را نیاز داریم. بیشترین میزان سلولز این عایق ها را كه درحدود ۸۰% است روزنامه های باطله تشكیل می‌دهند. تنها درسال ۱۹۹۴ صفت عایق های سلولزی درحدود ۳۸۰ كیلوروزنامه باز یافت كرد.
متخصصان پیشنهاد می‌كنند كه اگر كلیه خانه های جدید ایالات متحده آمریكا با سلولز عایق شوند سالیانه بیش از ۲ /۳ میلیون تن روزنامه باطله استفاده می‌شود. براساس نظریه CIMA سلولز دارای انرژی متبلور بسیار است كه درمقایسه با عایق های معدنی ۲۰ تا ۴۰ مرتبه پایین تر است.(انرژی متبلور شامل انواع انرژی مثل سوخت های فصیلی، انرژی الكتریكی، حمل و نقل، انسانی، و غیره می‌شود كه جهت تولید، ساخت،‌بسته بندی،‌حمل و نقل، نصب،‌و دریافت محصول مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مقاومت دربرابرآتش :

از همان سالهای اولیه دهه ۱۹۴۰ كه عایق های سلولزی برای اولین بار وارد بازار شدند رقیبان تولید كننده عایق ایمنی این عایق را نسبت به آتش مورد سوال قراردادند. عایق های سلولزی به عنوان ماده ای ارگانیك بدون هیچ فرآیند خاصی می‌سوزند. برخلاف عایق های رقیب دیگر مثل پشم سنگ و پشم شیشه كه ذاتاً دربرابر آتش مقاومند، مقاومت عایقهای سلولزی دربرابر آتش با اضافه كردن مواد شیمیایی بوجود می‌آیند.
به عقیده آقای لی مدیر عامل سازمان CTMA،‌مهم ترین مواد شیمیایی به كاررفته در عایق های سلولزی جهت مقاومت دربرابر آتش براكس، اسیدبوریك، و سولفات آمونیوم است.نگرانی عموم بیشتر به خاطر عدم آگاهی است تا حقیقت، برای مثال اسیدبوریك خود نوعی شوینده چشم است. از طرفی از ذرات بوراكس كه میزان سمیت این محصول از اسیدبوریك هم كمتر است. سولفات آمونیوم در صنایع غذایی به عنوان نگهدارنده و درصنایع كشاورزی به عنوان كود شیمیایی برای خاك استفاده می‌شود.
اتحادیه حمایت از حقوق مصرف كنندگان معتقد است كه عایق های سلولزی برای سلامتی خطرناك نیستند. تحلیل های مرتبط با خطر آتش سوزی نیز این نظریه را تایید می‌كند. بسیاری از دلایل نشان می‌دهند كه وجود سلولز خود عاملی مثبت در ایمنی یك ساختمان مسكونی است. زمانی كه سطح عایق سلولز آتش بگیرد هیچ گونه شعله ای ایجاد نمی‌شود. و به خود به عنوان مانعی قوی دربرابر نفوذ سریع آتش تبدیل می‌شود. این آتش بدون دود و شعله ممكن است ادامه یابد. ولی به خاطر ساختار متراكم فیبرها و ویژگی های ضد آتش این عایق به كندی پیش می‌رود.
نتایج تحقیقات متعددی درسال ۲۰۰۰ منتشر شده اند. آزمایشگاه های متعددی با همكاری سازمان CTMA و براساس پروتكل E 119 ASTM  درتگزاس نشان داده اند كه رجود عایق های سلولزی باعث می‌شود مقاومت دیوارها در برابر آتش ۷۷ % نسبت به دیوار بدون عایق بیشتر شود.
سلولز می‌تواند یك ساعت دربرابر آتش مقاومت كند. براساس استاندارد بین المللی ساختمان دیوارهایی كه با تخته های گچی ساخته شده باشند و با سلولز عایق شده باشند مقاومت ۱ ساعته را نشان می‌دهد.دراین آزمایش نوع عایق به صورت معمولی انتخاب شده و نتایج مشخص كرده اند كه حتی مقاومت عایق های سلولزی نسبت به گذشته درمقایسه با عایق های معدنی بیشتر شده است.
به بیان بهتر عایق های سلولزی مقاومت شان بین۲۲ تا ۵۵ درصد افزایش یافته است.به بیان بهتر عایق های سلولزی مقاومت شان سلولزی درمورد مسئله گذشت زمان و كاهش عملكرد مقاومتی مواد شیمیایی موجود دراین عایق هااست. دربعضی گزارش ها اعلام شده كه عایق های سلولزی درسالهای اولیه دربرابر آتش مقاوم هستند و لیكن با گذشت زمان مواد شیمیایی موجود می‌سوزند یا از بین می‌روند یا بخار می‌شوند ویا به كلی كارایی خود را از دست می‌دهند. آنها بر این عقیده اند كه چون بورات درآب حل شدنی است زمانی كه عایق ها خیس می‌شوند از بین می‌روند. بعضی ها حتی گفته اند كه بدون خیس شدن نیز دراثر گذشت زمان و كاهش عملكرد مقاومتی مواد شیمیایی موجود دراین عایق ها است.
دربعضی گزارش ها اعلام شده كه عایق های سلولزی درسالهای اولیه دربرابر آتش مقاوم هستند ولیكن با گذشت زمان مواد شیمیایی موجود می‌سوزند یا از بین می‌روند یا بخار می‌شوند و یا به كلی كارایی خود را از دست می‌دهند.آنها بر این عقیده اند كه چون بورات درآب حل شدنی است زمانی كه عایق ها خیس می‌شوند از بین می‌روند.
بعضی ها حتی گفته اند كه بدون خیس شدن نیز دراثر گذشت زمان این عایق ها خاصیت خود را از دست می‌دهند و لیكن هیچ گونه از این ادعاها هنوز اثبات نشده اند. براساس نظریه مدیرعامل سازمان CIMA صفت عایق های سلولزی به سولفات آمونیوم به عنوان ماده بازدارنده آتش بیشتر روی آورده است چرا كه كارایی اش درطول زمان بیشتر است. تنها نگرانی از سولفات آمونیوم خاصیت خورندگی آن است كه ممكن است درزمانی كه از عایق های اسپری استفاده می‌شود موجب خوردندگی فلزات درتماس با آن شود.
سازمان CIMA براین عقیده است كه آزمایشگاه تحقیقات جنگل دردانشگاه كالیفرنیا تحقیقات گسترده ای را درمورد عایق های سلولزی انجام داده و كلیه انتشارات درمورد پایداری شیمیایی این عایق ها را مطالعه كرده است. مطالعات نشان داده اند كه تنها گزارش موثقی كه نشان دهنده عامل فرسایش این عایق ها بوده است توسط سازمان عایق های حرارتی مصنوعی كالیفرنیا ارائه شده است.حتی خود این سازمان نیز نتایج اعلام شده را غیرقاطع و متغیر دانسته و اعلام نموده كه مشخصاً این گزارش نمی‌تواند عایق های سلولزی را زیر سوال برد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

arnisco_com

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE