عایق پتویی

عایق پشم سنگ پتویی عایق حرارت عالی و نیز جاذب صوت و ارتعاشات فوق العاده ای است که از دوختن توری سیمی گالوانیزه بر روی الیاف پشم سنگ تولید می شود.

عایق تخته ای

این محصول شامل پانل خارجی، پانل دیواری، پانل صوتی، پانل ضد آتش و پانل کف می باشد.

عایق فله ای

پشم سنگ فله ای(خام) در واقع الیاف پشم سنگ بدون رزین هستند که به طور مستقیم پس از تولید الیاف از کوره جمع آوری و بسته بندی می شوند. مقاومت موثر ایزو ترم در برابر حرارت تا 800 درجه سانتی گراد است.

عایق لحافی

عایق لحافی سبک از به هم پیوستگی الیاف پشم سنگ توسط رزین مقاوم به حرارت تولید می شود و عایق لحافی صنعتی نیز مانند نوع سبک آن از به هم پیوستگی الیاف پشم سنگ توسط رزین مقاوم به حرارت تولید می شوند. 

عایق لوله ای

عایق لوله ای پیش ساخته با دانسیته بالا از الیافت پشم سنگ به همراه رزین مقاوم به حرارت بدست آمده و برای عایق کردن لوله ها در سایز های مختلف تولید می گردد.