معرفی محصول

پشم سنگ فله ای(خام) در واقع الیاف پشم سنگ بدون رزین هستند که به طور مستقیم پس از تولید الیاف از کوره جمع آوری و بسته بندی می شوند. مقاومت موثر ایزو ترم در برابر حرارت تا 800 درجه سانتی گراد است. لازم به ذکر است تراکم پشم به کار برده شده به هدایت حرارتی مورد نیاز بستگی دارد که جهت شکل پذیری پشم فله,رزین فنولینگ با آن اضافه می کنند.

کاربرد محصول

از این محصول به عنوان عایق حرارتی و صوتی و نیز جلو گیری از سرایت آتش در محل هایی استفاده می شود که هندسه نامنظمی دارند. به طور عمده این عایق در عایق کاری عمومی، بدنه های منبسط شونده کوره ها، پشت  دیوارها، اطراف لوله های اگزوز ،ایزوگام و عایق های رطوبتی و جاهایی که کاهش صدا نیز مد نظر است به کار می رود. پشم خام حلاجی شده جایگزین مناسب و بی ضرر برای آزبست در تولید لنت ترمز و لوله های سیمانی می باشد.

درصد وزنی

ترکیب

درصد وزنی

ترکیب

درصد وزنی

ترکیب

6%

Fe2O3

8%

CaO

کمتر از 4.5%

Na2O +K2O

12%

AL2O3

0.5%

MnO

0.12%

SO2

45%

SIO2

8%

MgO

1%

TiO2

ویژگی های محصول

  • عایق حرارت و صوت
  • مقاوم در برابر آتش
  • شکل پذیری
  • پایدار از نظر شیمیایی