سه شنبه , ۱ مهر ۱۳۹۹
اعلان

ویژگی های فنی وفیزیکی پلی یورتان

ویژگی های فنی و فیزیکی پلی یورتان سخت (PUR/PIR)

خواص مواد عایق پلی یورتان بستگی به ساختار آنها،مواد اولیه مورد استفاده و روند تولید دارد.در انتخاب یک ماده عایق حرارتی مناسب،خواص حرارتی مورد نیاز اهمییت اولویت دارند.برای عملکرد و ایمنی ساختمان ،دیگر معیار های مهم در انتخاب عایق عبارتند از مقاومت مکانیکی،مقاومت در برابر فرسودگی ،خواص عایق صدا و مقاومت در برابر رطوبت و آتش.

مواد عایق پلی یورتان سخت (PUR/PIR)ویژگی های عایق عالی را نشان می دهند.آنها دارای درجه هدایت گرمایی بسیارپایین هستند و می توانند به  صرفه جویی انرژی مطلوب دست یابند.استحکام عالی مکانیکی و دوام مقاومتی فوم پلی اورتان سخت تمام الزامات مورد نیاز مواد عایق مورد استفاده در صنعت ساختمان را برآورده می کنند.

 

رسانایی حرارتی پلی یورتان

مهمترین ویژگی یک ماده عایق،عملکرد عایق آن است.معیار عملکرد پلی یورتان،هدایت حرارتی کم یا مقاومت حرارتی بالاست.

 

۱٫هدایت حرارتی و مقاومت حرارتی عایق

هدایت حرارتی(λ) یکی از خصوصیات مواد خاص است.این نشان دهنده جریان هوا در وات(W)از طریق یک سطح ۱ مترمربع و ۱ متر ضخامت یک مواد تخت است زمانی که تفاوت دما بین دو سطح در جهت جریان گرما به ۱ کلوین می رسد.واحد اندازه گیری هدایت حرارتی λW/m.k است .

مقاومت حرارتی (R)اثر عایق حرارتی یک لایه سازه را توصیف می کند.این به وسیله تقیم ضخامت (d)توسط مقدار هدایت حرارتی طراحی شده برای یک جزء ساختمان بدست می آید:R=d/λ(مطابق استاندارد EN ISO6946).واحد مقاومت حرارتی m ² K/ W است.در ساختارهای اجزای تشکیل دهنده چند لایه،مقاومت حرارتی لایه های تکی با یکدیگر جمع می شوند.

انتقال حرارت (U)جریان گرما در وات (W)از طریق یک متر مربه از اجزای ساختمان زمانی که تفاوت دما بین سطوح در جهت جریان گرما K1است . مقدار u  را می توان ازU=1/R  برای یک ساختمان محاسبه کردو به طور کلی  m ² K / Wبیان می شود.

هدایت حرارتی و مقاومت حرارتی مواد عایق پلی اورتان سخت مطابق با ضمیمه Aو ضمیمه C،EN13165تعیین می شود.

 

۲٫هدایت حرارتی فوم پلی اورتان سخت(PUR/PIR)

هدایت حرارتی فوم پلی اورتان سخت به موارد زیر بستگی دارد:

  • سلول های گاز استفاده شده
  • دانسیته
  • دما
  • رفتار و عکس العمل در برابر اب و رطوبت
  • زمان اندازه گیری

 

۱٫۲٫ تاثیرات سلول های گاز

خصوصیات استثنایی عایق فوم پلی سخت(PUR/PIR)از طریق استفاده ماده پف شونده به دست می اید.هدایت حرارتی ماده پف شونده در دمای مرجع ۱۰ درجه سانتیگرادبه میزان قابل توجهی پایین تر از هواست{λair = 0,024 W/(m·K))}عمومی ترین ماده پف شونده پنتان هیدروکربن،یا یک ایزومر خالص یا به مخلوطی از ایزومر های طبیعی،ایزو یا سیلکو پنتان ،با هدایت حرارتی بین ۰٫۰۱۲تا ۰٫۰۱۳ W/(m·K) است.برای مقاصد خاص،فلوئورایدرئیدها از قبیل HFC-365MFCیا  HFC-245faاستفاده می شود.

مقایسه خواص انواع عایق حرارتی مواد موجود در بازار

 

سطوح هدایت حرارتی که توسط سازنده مشخص شده اند مقدار های بلند مدت هستند.اینها براساس عمر مواد عایق که حداقل۲۵ ساله است،هستند. در عمل انتظار میرود طول عمر بیش تر از ۶۰سال باشد.تاثیرات فرسودگی ممکن با سطوح هدایت حرارتی در نظر گرفته می شود.استاندارد محصول EN13165 روشی برای تعیین اثرات پیری روی فوم پلی اورتان سخت است.

مقادیر اولیه هدایت حرارتی در چارچوب نظارت شخص ثالث مطابق با EN13165 یک تا هشت روز پس ازساخت عایق های تخته ای توسط یک موسسه تست تاییدشده توسط متخصصان ساختمان تعیین می شود.

 

۲٫تاثیرات چگالی

مقدار مواد ساختاری با افزایش تراکم افزایش می یابد.این باعث افزایش سهم گرمای هدایت شده در ساختار مواد می شود.با این حال ،افزایش هدایت حرارتی نسبت به افزایش تراکم افزایش نمی یابد.هدایت حرارتی فوم پلی اورتان سخت کمی در محدوده تراکم ۳۰تا ۱۰۰ گیلوگرم بر مترمکعب مربوط به ساختمان تغییر می کند.

 

۳٫تاثیرات دما

هدایت حرارتی مواد عایق با کاهش درجه حرارت کاهش می یابد.از سوی دیگر افزایش دما باعث حداقل هدایت حرارتی می شود.اندازه گیری هدایت حرارتی تحت شرایط استاندارد انجام می شود.به همین دلیل مقادیر اندازه گیری شده به دمای متوسط ۱۰ درجه سانتی گراد تبدیل می شوند.حداقل انحراف در هدایت حرارتی برای کاربردهای ساختمان در مقایسه با دمای مرجع ۱۰درجه سانتی گراد در طراحی مقدار هدایت حرارتی مورد توجه قرار می گیرد.

 

۴٫تاثیر جذب آب پس از غوطه وری درآب به مدت ۲۸ روز

در دمای مرجع ۲۵ درجه سانتی گراد،هدایت حرارتی آب (λ = ۰٫۵۸ W / (m · K است. هدایت حرارتی اکثر مواد عایق بندی بین ۰٫۰۲۰تا۰٫۰۵۰   است. W / m · K جذب آب به دلیل غوطه ور شدن در آب منجربه افزایشهدایت حرارتی می شود.با این حال ،جذب آب فقط تاثیر کمی بر هدایت حرارتی فوم پلی اورتان سخت دارد. مطالعات نجام شده توسط Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V . مونیخ نشان داده است که هدایت حرارتی فوم پلی اورتان سخت منبسط شده با پنتان پس از غوطه وری ۲۸ روزهدر آب ناچیز است ومقدار آن حدودا۰٫۰۰۸ W / m · K  می باشد.

 

۵٫مقدار اعلام شده هدایت حرارتی

مقدار اعلام شده هدایت حرارتی (λD) از مقادیر اندازه گیری شده تعیین شده در شرایط و مقررات مندرج در EN13165 گرفته شده است.مقدار اعلام شده از مقادیر اندازه گیری اولبه ،با توجه به پراکندگی آماری و افزایش کهنگی تعیین می شود. این در مراحل  W / m · K 0.001 گزاش شده است.

 

۶٫هدایت حرارتی طولانی مدت مواد عایق سخت پلی یورتان (PUR/PIR)

Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V مونیخ آزمایشات طولانی مدت را در مورد پانل های عایق پلی یورتان فشرده طی یک دوره ۱۵ ساله انجام داد . هدایت حرارتی و ترکیب گاز سلولی به صورت دوره ای تعیین می شود. تصویر ۶ تغییر در هدایت حرارتی تخته های پلی یورتان سخت را با پنتان در مدت ۱۵ سال نگهداری در دمای اتاق نشان می دهد.

افزایش هدایت حرارتی مواد عایق پلی یورتان سخت (PUR / PIR) در ۱۵ سال اول پس از تولید

پلی اورتان علاوه بر هدایت حرارتی ساختار جامد مواد  وتابش گرما در سلول های فوم ،هدایت حرارتی فوم پلی یورتان سخت بیشتر به بخشی از انتقال حرات از طریق گاز سلولی بستگی دارد. افزایش نسبتا شدید هدایت حرارتی در ابتدای مطالعه به دلیل تبادل گاز بین co2 (هدایت حرارتیλCO2 0.016 W / (m · K) و هوا (هدایت حرارتی λair 0.024 W / (m · K))است.

پس از تقریبا ۳ سال ،ترکیب گاز سلولی به یک تعادل پایدار می رسدو هدایت حرارتی تنها پس از آن تغییر میکند.به طور کلی مواد عایق با ضخامت های بیشتر مقدار هدایت حرارتی دراز مدت کمتری به دست می اورد.

ویژگی های فنی و فیزیکی پلی یورتان منحنی های زمان نشان می دهد که افزایش ثابت مطابق با استانداردEN13165  برای پنتان اندازه گیری دقیق بوده است:

  •  mW / (m · K)5.5 در ضخامت های <80 میلی متر
  • ۴٫۸ mW / (m · K) در ضخامت های >80میلی متر و <120 متر

 

کاربران می توانند مطمئن باشند که مقدار اعلام شده هدایت حرارتی حتی در دوره های بسیار طولانی از بین نمی رود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

arnisco_com

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE