چهارشنبه , ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
اعلان

کنترل کیفیت عایق های حرارتی مورد استفاده در ساختمان

کنترل-کیفیت-عایق

کنترل کیفیت عایق های حرارتی مورد استفاده در ساختمان

 

چکیده

عایقهای حرارتی برحسب منشاء به چهار گروه حیوانی ، گیاهی، معدنی و پلیمری و برحسب ساختار فیزیکی و شکل به انواع – عایق فله بصورت الیافی یا دانه ای) – پوشینه، نوار یا نمد – تخته ها یا دالهای صلب – عایق درجا ساخته شامل پاشیدنی، درمحل بصورت فوم درآمده و دمیدنی) تقسیم می شوند.مصالح عایقکاری الیاف معدنی آنهایی هستند که از الیاف معدنی مصنوعی حاصل از یک مذاب سیلیکات (شیشه، سنگ یا سرباره) با یا بدون چسباننده الیاف ساخته شده اند. مصالح عایقکاری گیاهی از الیاف گیاهیشامل ذغالسنگ نارس الیافی ، الیاف نارگیل یا الیاف چوب که بصورت شیمیایی و مکانیکی فرآوری شده است) با یا بدون چسباننده الیاف تشکیل شده اند. عایقهای پلیمری صلب نیز شامل نوع اصلی فوم فنلیک، پلی استایرن و پلی اورتان هستند. انواع عایق های حرارتی با توجه به جنبه های مختلف از جمله دوام، اکوستیک و مشخصات فیزیکی و مکانیکی کاربردهای گوناگونی در ساختمان دارند. برای تعیین خواص مختلف این مصالح، بررسی و ارزیابی کیفیت عایقهای حرارتی از اهمیت زیادی برخوردار است.

 

در این مقاله ویژگیهای انواع اصلی عایق حرارتی در استانداردهای معتبر جهانی نظیرسازمان بین المللی استاندارد , موسسه استاندارد آلمان , انجمن آزمایش مواد آمریکا , موسسه استاندارد بریتانیا، کمیته اروپایی استاندارد مورد مقایسه و ارزیابی قرار می گیرد. سپس با در نظر گرفتن شرایط کشور از جهات مختلف، عایقهای ساختمانی دسته بندی شده، استاندارد ویژگی انواع متداول عایق های حرارتی در ایران پیشنهاد می شود تا بکمک آن بتوان پس از انجام آزمایش های استاندارد مربوط، کنترل کیفیت این محصولات را انجام داد. سپس روش صحیح گونه بندی و نشانه گذاری انواع عایقها متناسب با کاربردشان ارائه می شود.

مقدمه

مصالح عایقکاری را می توان بنابر منشاء آن به ۴ دسته زیر تقسیم نمود:

حیوانی : مصالحی نظیر مو و پشم حیوان است ولی استفاده از آنها در ساختمان محدود می باشد.

معدنی : عایقهای حرارتی معروف این گروه عبارتند از پشم شیشه، پشم سنگ، پشم سرباره، آزبست، ورمیکولیت و ورق فلزی براق .

مصنوعی : این گروه شامل لاستیک مصنوعی و پلاستیک های فومی هستند. نوع دوم در سالهای اخیر رواج زیادی یافته و دو نوع پر مصرف آن فومهای پلی استایرن و پلی یورتان هستند.

گیاهی : این گروه شامل مواد گیاهی سلولی یا فیبری نظیر نی، کاه، ساقه گندم، الیاف گیاهی، کتان و چوب پنبه می باشند.

عایق های حرارتی را می توان برحسب ساختمان فیزیکی و شکل به گروههایی تقسیم بندی کرد:

-مصالح عایق فله بصورت الیافی، دانه ای یا پودری . مثالهای نوعی چنین مصالحی عبارتند از پشم شیشه، پشم سنگ، پشم سرباره، ورمیکولیت متورق و چوب پنبه دانه ای

-پوشینه، نواریا نمد. مصالح این گروه انعطاف پذیر بوده و معمولا بصورت رول یا صفحه عرضه می شوند. آنها از مواد آلی یا غیر آلی با یا بدون چسباننده های رزینی تشکیل می شوند تا مواد را به یکدیگر بچشبانند. برای مثال انواع مختلف پوشینه های پشم معدنی

-تخته ها یا دالهای صلب مانند انواع مختلف تخته های ساختمانی ، تخته های عایق بام، تخته های چوب پنبه و بتن فومی .

-عایق در محل شکل داده شده که فوم پلی یورتان مثال خوبی است. بطور مشابه مصالح عایقکاری با چسباننده های مایع که آنها را می توان برروی سطوح پاشید در این طبقه بندی جای میگیرند.

-برای کنترل کیفیت هریک از این انواع لازم است خصوصیات عایق ها با ویژگی های استاندارد مطابقت داشته باشد. در اینجا به بررسی ویژگی های استاندارد عایق در کشورهای مختلف می پردازیم.

۱- ویژگی های عایق های حرارتی در استاندارد آمریکا

-الیاف معدنی

استانداردASTM C612 با عنوان ویژگی عایق های حرارتی بلوک و تخته الیاف معدنی ترکیب، ابعاد، و خواص فیزیکی عایق تخته الیاف معدنی برای استفاده روی سطوح سرد و روی سطوح گرم تا۹۸۲ را در بر دارد. جهت گیری الیاف در تخته ها، عمدتاً به موازات سطح اصلی است.

عایق های حرارتی تخته الیاف معدنی مشمول این استاندارد به نوع نشان داده شده در جدول دسته بندی می شوند. این دسته بندی بر اساسی حداکثر دمای مورد استفاده عایقی، حداکثر ضریب هدایت حرارتی ظاهری و خواصی پایداری فشاری پاربری) صورت گرفته است.

عایق های حرارتی بلوک و تخته از سنگ، سرباره یا شیشه تشکیل شده که از حالت مذاب به شکل الیافی فرآوری و با یک چسباننده آلی با غیرآلی، یا هر دو به هم متصل می شوند. آزبست نباید بصورت جزء یا تشکیل دهنده بخشی از فرآورده استفاده شود.

این نوع عایق ها باید الزامات ذکر شده در جدول شامل حداکثر دمای مورد استفاده، ضریب هدایت حرارتی ظاهری، مقاومت فشاری، جمع شدگی خطی، جذب بخار آب، چگالی و خصوصیات سوختن سطحی را برآورده سازند. بوی ناخوشایند قابل تشخیصی گزارش شده از بیش از دو پانل از پنج پانلی که مورد آزمایش قرار گیرند باعث مردود شدن محصول می شود , این نوع عایق ها در تماس با صفحات فولادی نباید ایجاد خوردگی بشتر از آنجه مجاز است نمایند. این استاندارد ASTM در مورد اندازه های استاندارد و رواداری های عایق حرارتی تخته الیاف معدنی ابعاد و تغییرات مجاز را تعیین کرده است.

 

جدول۱ : الزامات خواص فیزیکی عایق های حرارتی بلوک و تخته دارای الیاف معدنی مطابق ASTM

خواص نوع IA نوع IB نوع II نوع III نوع IV نوع V
حداکثر دمای استفاده C ۱۳۲ ۲۳۲ ۴۵۴ ۵۳۸ ۶۴۹ ۹۸۲
حداکثر هدایت حرارتی ظاهری , حداکثر , W/m.k  دمای میانگین C243893

۱۴۹

۲۰۴

۲۶۰

۳۱۶

۳۷۱

۰٫۰۳۷۰٫۰۴۰

۰٫۰۵۱

۰٫۰۶۶

 

۰٫۰۳۷۰٫۰۳۹

۰٫۰۴۹

۰٫۰۶۰

۰٫۰۳۶۰٫۰۳۹

۰٫۰۵۰

۰٫۰۶۳

۰٫۰۷۹

۰٫۱۰۱

۰٫۰۳۶۰٫۰۳۹

۰٫۰۵۰

۰٫۰۶۳

۰٫۰۷۹

۰٫۱۰۱

۰٫۱۳۰

۰٫۰۳۵۰٫۰۳۶

۰٫۰۴۳

۰٫۰۵۳

۰٫۰۶۵

۰٫۰۷۸

۰٫۹۴

۰٫۱۱۱

 

۰٫۰۵۰

۰٫۰۶۱

۰٫۰۷۵

۰٫۰۹۲

۰٫۱۰۴

۰٫۱۱۴

مقاومت فشاری در ۱۰ درصد تغییر شکل , حداقل kba قابل اعمال نیست ۱٫۲ قابل اعمال نیست قابل اعمال نیست قابل اعمال نیست ۴۸
جمع شدگی خطی در حداکثر دمای مورد استفاده حداکثر % ۲ ۲ ۲ ۲ ۴ ۴
جذب بخار آب حداکثر درصد وزنی ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
چگالی حداکثر kg/m^3 ۱۹۲ ۱۹۲ ۱۹۲ ۱۹۲ ۲۴۰ ۳۲۰
خصوصیات سوختن سطحی :شاخص پیشرفت شعله حداکثر گسترش دود, حداکثر ۲۵۵۰ ۲۵۵۰ ۲۵۵۰ ۲۵۵۰ ۲۵۵۰ ۲۵۵۰

 

-فوم پلی استایرن

استاندارد ۵۷۸ ASTM C با عنوان ویژگی عایق های حرارتی پلی استایرن سلولی صلب انواع، ابعاد، و خواص فیزیکی پلی استایرن سلولی را برای استفاده بعنوان عایق حرارتی در دماهای -۵۴ تا +۷۴ درجه سلسیوسی در بر دارد.

مطابق استاندارد یاد شده اینگونه عایق ها باید از انبساط حبه ها یا دانه های رزین پلی استایرن در

یک قالب بسته، یا با انبساط رزین پایه پلی استایرن در یک فرآیند اکسترود کردن تشکیل شود. عایق پلی استایرنی باید دارای چگالی یکنواخت بوده و سلولهای عمدتاً بسته داشته باشد. کلیه عایق های حرارتی پلی استایرن سلولی صلب باید دارای مقدار کافی تاخیراندازنده های شعله باشند تا الزامات شاخص اکسیژن را مطابق با جدول برآورده سازند. الزامات فیزیکی ارائه شده در این استاندارد شامل موارد زیر است: مقاومت حرارتی، پایداری فشاری ، مقاومت خمشی، نفوذپذیری بخار آب، جذب آب، پایداری ابعادی وشاخص اکسیژن. این موارد برای بازرسی و کنترل کیفیت مورد آزمایش قرار می گیرد.نتایج آزمایش ها باید مطابق جدول۲ باشد.

جدول۲ – الزامات خواص فیزیکی عایق حرارتی پلی استایرن سلولی صلب

چگالی , حداکثر , kg/m^3 ۱۲ ۱۵ ۱۸ ۱۹ ۲۱ ۲۲ ۲۶ ۲۹ ۲۹ ۳۵ ۴۸
مقاومت حرارتی ضخامت ۲۵/۴حداقل k.m^2 /wدمای میانگین

-۳٫۹

۴٫۴

۲۳٫۹

۴۳٫۳

 

 

۰۶۱

۰٫۵۸

۰٫۵۵

۰٫۵۱

 

 

۰٫۷۴

۰٫۷۰

۰٫۶۳

۰٫۵۷

 

 

۰٫۷۷

۰٫۷۴

۰٫۶۷

۰٫۶۱

 

 

۰٫۹۲

۰٫۹۵

۰٫۸۱

۰٫۷۶

 

 

۰٫۹۹

۰٫۹۵

۰٫۸۹

۰٫۸۲

 

 

۰٫۸۱

۰٫۷۷

۰٫۷۰

۰٫۶۴

 

 

۰٫۹۹

۰٫۹۵

۰٫۸۸

۰٫۸۲

 

 

۰٫۸۴

۰٫۸۶

۰٫۷۴

۰٫۶۴

 

 

۰٫۹۹

۰٫۹۵

۰٫۸۸

۰٫۸۲

 

 

۰٫۹۹

۰٫۹۵

۰٫۸۸

۰٫۸۲

 

 

۰٫۹۹

۰٫۹۵

۰٫۸۸

۰٫۸۲

مقاومت فشاری در تسلیم با ۱۰ درصد تغییر شکل , هر کدام که زودتر روی داد , (با پوسته دست نخورده), حداقل , kPa ۳۵ ۶۹ ۹۰ ۱۰۴ ۱۰۴ ۱۰۴ ۱۷۳ ۱۷۳ ۲۷۶ ۴۱۴ ۶۹۰
مقاومت خمشی , حداقل , kpa ۷۰ ۱۷۳ ۲۰۸ ۲۷۶ ۲۷۶ ۲۷۶ ۳۴۵ ۳۴۵ ۴۱۴ ۵۱۷ ۶۹۰
نفوذ پذیری بخار آب , ضخامت ۲۵٫۴ م.م حداکثر ng/Pa.s.m^2 ۲۸۷ ۲۸۷ ۲۰۱ ۶۳ ۶۳ ۲۰۱ ۶۳ ۱۱۵ ۶۳ ۶۳ ۶۳
پایداری ابعادی (تغییر در ابعاد) حداکثر , درصد حجمی ۴٫۰ ۴٫۰ ۳٫۰ ۰٫۳ ۰٫۳ ۳٫۰ ۰٫۳ ۲٫۰ ۰٫۳ ۰٫۳ ۰٫۳
جدب آب با غوطه وری کامل , حداکثر ۲٫۰ ۲٫۰ ۲٫۰ ۲٫۰ ۲٫۰ ۲٫۰ ۲٫۰ ۲٫۰ ۲٫۰ ۲٫۰ ۲٫۰
شاخص اکسیژن , حداقل درصد حجمی ۲۴٫۰ ۲۴٫۰ ۲۴٫۰ ۲۴٫۰ ۲۴٫۰ ۲۴٫۰ ۲۴٫۰ ۲۴٫۰ ۲۴٫۰ ۲۴٫۰ ۲۴٫۰

۲- ویژگی های عایق های حرارتی در استاندارد بریتانیا

– الیاف معدنی

در قسمت اول استاندارد ۵۸۰۳ BS با عنوان عایقکاری حرارتی برای مصرف در فضاهای خالی بامهای شیبدار در ساختمانهای مسکونی به ویژگی برای نمادهای عایق حرارتی الیاف معدنی ساختگی پرداخته شده است. این استاندارد نمادهای عایق حرارتی الیاف معدنی ساخته شده از شیشه، سنگ یا سرباره را در بر میگیرد. در اینجا الیاف معدنی ساختگی یک واژه عمومی برای همه الیاف غیر آلی غیر فلزی ساختگی است. منظور از نمد گستره ای از مصالح عایق حرارتی قابل انعطاف است که معمولا بصورت رول عرضه میشود. نوار عایق، قطعات مستطیل شکلی ازنمد است که معمولا بین ۱ تا ۲ متر طول دارد و بصورت صاف یا تا شده بسته بندی و عرضه می شود. مصالح عایق بصورت نمد باید از الیاف معدنی مصنوعی که معمولا با یک پلیمر گرماسخت بهم متصل می شوند تشکیل گردد. نمد باید بشکل رول یا نوار عایق عرضه شود. مصالح نباید حاوی مواد ناخالصی خارجی، شیشه غیرالیافی، سنگ یا سرباره باشد.

نمد نباید دارای مواد محلول در آب که احتمالا باعث تسریع خوردگی سطوح فلزی در تماس با آن می شود باشد.نمد باید الزامات زیر را برآورده سازد تا آن را عاری از اجزاء خورنده دانست:

الف) مقدار PH عصاره آبی نمد باید بین ۶ و ۹ باشد.

ب) مقدار کلرید محلول در آب باید کمتر از ۱۰۰۰ درصد باشد.

ج) مقدار سولفات محلول در آب باید کمتر از ۲۵۰۰ درصد باشد.

نمد نباید بیشتر از ۲ درصد نشست نشان دهد. آزمایش نشست به هدف شبیه سازی اثر ارتعاش رفت و آمد، قدم سنگین، محکم بستن در و غیره در طول سالیان دراز است. نمد نباید هیچ اثر زیان آوری براPVC یا روکشهای مشابه سیمهای الکتریکی داشته باشد. نمد باید الزامات مشخص شده بعنوان غیر قابل اشتعال را برآورده سازد.

مقاومت حرارتی : مقدار واقعی اندازه گیری شده نباید کمتر از ۹۰ درصد مقدار اعلام شده باشد.

بخش اول استاندارد ۶۶۷۶ BS به ویژگی مصالح عایقکاری حرارتی دیوارهای دو جداره با بکارگیری دالها یا نوارهای عایق الیاف معدنی ساختگی اختصاص دارد. این بخش، الزامات برای دالها یا نوارهای عایق ساخته شده از الیاف معدنی را که برای پرکردن فضاهای دیوارهای دوجداره دارای صفحه های بتنی و یا بنایی ارائه می کند.

دال یا نوار عایق، تکه های مصالح عایقکاری بریده شده بصورتی که مقطع عرضی آنها مستطیل باشد، است. نوارهای عایق باید از الیاف معدنی ساختگی تولید شود که با بکارگیری یک پلیمر گرماسخت مقاوم در برابر آب به یکدیگر چسبانده و تشکیل ساختمان ورقه ای بدهد. نوارهای عایق باید با مواد دفع آب سیلیکونی و یا روغنهای معدنی عمل آوری شوند و نباید حاوی هرگونه مواد خارجی یا کلوخه های بزرگتر از ۲۵ میلیمتر در هر اندازه از موادی که الیاف از آن ساخته شده است، باشد.

– چگالی هر نوار عایق باید در محدوده ۱۵ درصد چگالی اعلام شده توسط سازنده باشد.

– میانگین نگهداری آب نباید بیش از ۱٪ حجمی باشد.

– میانگین وسعت نم کشیدگی نباید بیش از ۵ میلیمتر باشد و بزرگترین وسعت نم کشیدگی نباید از ۱۰ میلیمتر بیشتر باشد.

– مقدار PH عصاره آبی باید بین ۶ و ۹ باشد. – مقداریون کلرید محلول در آب باید کمتر از ۰/۱ درصد آزمونه باشد.

– مقداریون سولفات محلول در آب باید کمتر از ۰/۲۵ درصد آزمونه باشد.

آزمایش های PH و نمکهای محلول با هدف اطمینان از این که نوارهای عایق باعث تخریب بنایی یا خوردگی ترکیبات فلزی نمی شود انجام می گیرد.

– نمونه های برداشته شده از نوارهای عایق نباید نشستی بیش از ۲ درصد نشان دهد.

– آزمونه برداشته شده از نوار عایق باید ملاک گروه غیر قابل سوختن را برآورده کند. ضریب هدایت حرارتی یک آزمونه نباید بیش از مقدار اعلام شده توسط تولید کننده

باشد.

– فومهای پلیمری

عنوان استاندارد  BS1484 فوم پلی یورتان (PUR) و پلی ایزوسیانات (PIR) صلب برای مصارف عمومی می پردازد. در سالهای اخیر تصمیمات متعددی در مورد خطرات بالقوه آتش در ارتباط با مصرف فزاینده بسیاری مواد پلیمری مخصوصا برای استفاده در ساختمان توسط هیات اجرائی مؤسسه استاندارد بریتانیا گرفته شد. این موضوع بویژه در ارتباط با استفاده از آزمایشهای آزمایشگاهی آتش برای تعیین الزامات کیفیت اهمیت یافت. باید در نظر داشت هیچ رابطه ای بین نتایج بدست آمده در آزمایشهای کوچک مقیاس و عملکرد آتش مصالح و فرآورده ها در شرائط واقعی مصرف وجود ندارد. قرار شد گستره وسیعتری از مواد پلیمری محدود مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور یک کمیته هماهنگ کننده صاحب اختیار در مورد آزمایشهای آتش تشکیل شد. مقرر شد استانداردهای بریتانیا درباره آزمایشهای آزمایشگاهی آتش سریعاً مورد تجدید نظر قرار گرفته و الحاقیه مربوط تهیه شود. در نظراست در زمان مقرراین استاندارد با یک استاندارد اروپایی جایگزین شود و استانداردهای اروپایی با سری BN-EN مطابقت یابد.

این استاندارد بریتانیا الزامات برای تخته های چندلایه شامل یک مغزه فوم پلی یورتان صلب که به دو رویه انعطاف پذیر متصل شده است مشخصی می کند. این تخته ها برای مصرف در فضای خالی دیوارهای توخالی ساختمانی سنگین و بعنوان عایق حرارتی زیر شمشه کشی، مناسب است اما برای مصرف در عایقکاری سقف و بام توصیه نمی شود. بویژه آنها را نباید در جاهایی بکار برد که در موقع آتش سوزی امکان قرار گرفتن در معرضی شعله مستقیم وجود دارد. مصرف کننده نهایی باید خود از اینکه ساختمان پایان یافته الزامات مقررات ساختمانی مناسب بویژه در رابطه با خواص آتش را برآورده می سازد رضایت داشته باشد.

تخته ها باید کاملاً تخت و عاری از بخشهای بزرگ بدون چسبندگی بین رویه ها و مغزه فوم باشند. روکشی های مناسب مواد قابل انعطاف کاغذ مانندی هستند که ممکن است توسط مواد پلاستیکی پوشانده شده باشند.

مواد مغزه باید شامل فوم یورتان صلب با یک ساختار عموماً سلول بسته باشد. آنرا باید بطور مناسبی فرموله کرد تا اطمینان حاصل شود که وقتی مطابق با روش تشریح شده در استاندارد ۴۷۳۵ BS آزمایش شود، یک نمونه آزمایشی مغزه فوم که روکش های آن کنده شده) به ابعاد میلیمتر اگر درمعرضی یک شعله کوچک قرار گیرد، گسترش آتش کمتر از ۱۲۵ میلیمتر باشد.

سایر خواصی فیزیکی باید با الزامات داده شده در جدول مطابقت داشته باشد.

شکل۳ الزامات خواص فیزیکی

خواص فیزیکی الزامات فیزیکی
نفوذ پذیری بخار آب مغزه فوم , در دمای ۳۸ درجه و رطوبت نسبی ۸۸ درصد , حداکثر , ng/(Pa.s.m) تحته های PUR 5.5

تخته های PUR 8.5

پایداری ابعادی , تغییر خطی , / , حداکثر ,

در C° -۱۵

در C° ۷۰ و ۹۵ درصد رطوبت نسبی

۰٫۵

۵٫۰

خصوصیات سوختن نمونه های کوچک مغز فوم گسترش آتش کمتر از ۲۵ میلی متر

 

عنوان استاندارد BS7457 سیستم های فوم پلی یورتان (PUR) مناسب برای تثبیت و عایقکاری حرارتی دیوارهای دوجداره با صفحات داخلی و خارجی بتنی و بنایی است. سیستم فوم پلی یورتان مناسب را می توان به داخل فضای خالی دیوار دو جداره بنایی از طریق سوراخ هایی در صفحه خارجی تزریق نمود. سیستم فوم پلی یورتان در فضای خالی منبسط می شود و تشکیل فوم پلی یورتان صلب سلول بسته می دهد. که به طور محکم به صفحات داخلی و خارجی می چسبد به طوری که این صفحات را به هم متصل می سازد. این سیستم شامل ایزوسیانات، پلی اول (یک رزین فعال ایزوسیانات که معمولا حاوی یا چند گروه هیدروکسیل و یک ماده منبسط کننده است. الزاماتی که در این استاندارد مشخصی شده عبارتست از حداقل مقاومت فشاری عمود بر صفحه اصلی حفره، حداقل مقاومت برشی موازی با صفحه اصلی حفره، حداکثر تغییر طول خطی پایداری ابعادی، حداکثر نفوذپذیری بخار آب موازی با ضخامت فوم، مقدار حداقل سلول بسته، خصوصیات سوختن و مقاومت چسبندگی کششی بنایی از آنجا که این نوع عایق ها در ایران مصرف نمی شود به توضیح بیشتر آن نمی پردازیم.

 

۳- ویژگی های عایق های حرارتی در استاندارد آلمان

-عایق های الیافی

مؤسسه استاندارد آلمان برای مصالح عایقکاری الیافی استانداردی با مشخصه DIN 18165 Part دارد. این استاندارد الزامات و روش آزمایش مصالح عایقکاری الیافی ساخته شده در کارخانه که در صنعت ساختمان بصورت حصیرها (نمدها، نوارهای عایق و تخته ها مورد استفاده است را شرح می دهد. در این استاندارد واژه مصالح عایقکاری شامل محصولاتی است که مصالح عایقکاری الیافی معدنی شامل مصالحی هستند که از الیاف معدنی مصنوعی از یک مذاب برای مثال مذاب شیشه، سنگ یا سرباره) باچسباننده الیاف یا بدون آن تولید می شوند. مصالح عایقکاری الیافی گیاهی مصالحی هستند که از الیاف گیاهی با چسباننده الیاف یا بدون آن ساخته می شود. انواع الیاف گیاهی که ممکن است برای مقاصد عایقکاری استفاده شود عبارتند از: الف) الیاف نارگیل ب) الیاف چوب که بطور شیمیایی و مکانیکی بعنوان عایق حرارتی در انواع کاربردها باید با علامت های اختصاری داده شده در جدول باید ضخامت و بافت یکنواخت دارای کناره های مستقیم و موازی باشند.

بزرگتری بدست دهد، از چگالی مشخص شده توسط تولید کننده برای مصالح عایقکاری یا خط تولید مربوطه تفاوت داشته باشد. مقادیر منفرد نباید از مقدار میانگین بیش از ۱۰٪ انحراف داشته باشد. مقاومت کششی میانگین حداقل باید مساوی مقدار محاسبه شده از دو برابر وزن خود محصول (تخته، نوار عایق یا حصیر) نسبت به مقطع عرضی محصول (ضخامت اسمیعرضی) باشد. مقادیر منفرد می توانند تا حد ۲۰٪ کمتر از مقادیر مورد نیاز قرار گیرند. تحت کششی، طول نمونه نباید بیش از ۵۰ میلیمتر افزایش یابد. این خصوصیت هیچ ربطی به مصالح عایقکاری نوع WD و نوع ندارد. در مورد رفتار در برابر آتش مصالح عایقکاری باید حداقل الزامات مشخص شده برای گروه مورد نظر را برآورده کند. مصالح عایقکاری نوع WD باید تانه از نظر ابعادی پایدار باشد. برای برآورده ساختن این الزام، میانگین تغییر در ضخامت درنباید از ۱۰ درصد تجاوز نماید و پس از آزمایش در ۸۰ درجه سلسیوس نباید بیش از ۵ درصد دیگر افزایش یابد. برای مصالح عایقکاری نوع WD هر مقدار مقاومت فشاری در ۱۰ درصد کرنش نباید کمتر از ۴۰ نیوتن بر میلیمتر مربع باشد. برای اثبات مقاومت مصالح عایقکاری حرارتی نوعWD در برابر برش و پارگی، آزمونه ها باید دارای میانگین مقاومت کششی بین لایه ای ۰۰۷۵/ نیوتن بر میلیمتر مربع، با هیچ مقدار منفردی کمتر از ۰۰۷۰ نیوتن بر میلیمتر مربع باشد. برای مصالح عایقکاری نوع هیچ مقدار منفردی نباید کمتر از ۰۰۱۰ نیوتن بر میلیمتر باشد. مصالح عایقکاری باید بعد از ۴ ساعت دارای حداکثر میانگین جذب آب در واحد سطح ۷۰ کیلوگرم بر متر مربع و بعد از ۲۸ روز کیلوگرم بر متر مربع باشد.

-عایق های پلاستیکی

عنوان بخشی اول استاندارد آلمان شماره ۱۸۱۶۴ DIN مصالح عایقکاری پلاستیکی سلولی صلب است. این استاندارد الزامات و روشهای آزمون برای مصالح پلاستیک سلولی صلب را که به صورت تخته یا ورق در صنعت ساختمان برای مقاصد عایقکاری حرارتی مصرف می شود مشخصی می کند. این استاندارد هم چنین تخته ها و ورق های پروفیل شده و نیز مصالح پلاستیک سلولی صلب در ترکیب با مقوا , کاغذ , حصیر شیشه , پوشش های دانه ای، لایه نازک پلاستیک یا فویل فلزی، نمد پوشش بام یا لایه های عایق رطوبت و سایر نماسازی های مشابه که در کارخانه نصب شده باشد را در بر می گیرد.

این استاندارد مصالح عایقکاری حرارتی با نماسازی های ضخیم تر از ۵ میلیمتر در هر لایه با سایر مصالح کامپوزیت (چند سازه) و هم چنین مصالح پلاستیک سلولی صلب مورد استفاده در عایقکاری صوتی کوبه ای و عایقکاری حرارتی در محل ساخته شده را شامل نمی شود. این استاندارد انواع عایق حرارتی زیر را شامل می شود : الف) فوم فنلیک (PF) صلب ب) فوم پلی استایرن (PS) صلب ج) فوم پلی یورتان (PUR) صلب مصالح عایقکاری فوم فنلیک (PF) صلب ، مصالح پلاستیک سلولی صلبی است که به طور عمده ساختار سلولی بسته دارد و از رزین فنلیک در ترکیب با یک ماده دمنده (blowing) و یک کاتالیزور، با افزودن حرارت خارجی یا بدون آن ساخته می شود.

مصالح عایقکاری حرارتی فوم پلی استایرن (PS) صلب، مصالح پلاستیک سلولی صلبی با یک ساختار عمدتاً سلول بسته است که از پلی استایرن یا از کوپلیمرهایی که تشکیل دهنده اصلی آن ها پلی استایرن است ساخته می شود. بنابر روش تولید، تمایزی بین فوم پلی استایرن تولید شده با انبساط دانه های پلی استایرن برای تشکیل حبه ها که پس از آن بهم متصل می شود تا تخته ها را تشکیل دهند و فوم پلی استایرن با اکسترود کردن، فوم شده وجود دارد. مصالح عایقکاری فوم پلی یورتان (PUR) صلب، مصالح پلاستیک سلولی صلبی است که ساختار عمدتأسلول بسته دارد و در حضور کاتالیزورها و مواد دمنده با واکنش شیمیایی پلی ایزوسیانات ها با ترکیبات حاوی هیدروژن اسیدی و یا باتریمریزاسیون پلی ایزوسیانات ها ساخته می شوند. مصالح پلاستیک سلولی صلب باید به صورت تخته یا ورق، به یکی از اشکال زیر تولید شود: الف) تخته ها یا ورق هایی که به اندازه مورد نظر از بلوک ها بریده می شوند. ب) تخته ها یا ورق هایی که از یک نوار پتو تهیه و به اندازه دلخواه بریده می شوند.) تخته هایی که مستقیماً به اندازه مورد نظر تولید می شوند.

 

نماسازی های مشابه که در کارخانه نصب شده باشد را در بر می گیرد. این استاندارد مصالح عایقکاری حرارتی با نماسازی های ضخیم تر از ۵ میلیمتر در هر لایه با سایر مصالح کامپوزیت (چند سازه) و هم چنین مصالح پلاستیک سلولی صلب مورد استفاده در عایقکاری صوتی کوبه ای و عایقکاری حرارتی در محل ساخته شده را شامل نمی شود. این استاندارد انواع عایق حرارتی زیر را شامل می شود : الف) فوم فنلیک (FF) صلب ب) فوم پلی استایرن (PS) صلب ج) فوم پلی یورتانPUR) صلب مصالح عایقکاری فوم فنلیک (FF) صلب ، مصالح پلاستیک سلولی صلبی است که به طور عمده ساختار سلولی بسته دارد و از رزین فنلیک در ترکیب با یک ماده دمنده blowing) و یک کاتالیزور، با افزودن حرارت خارجی یا بدون آن ساخته می شود. مصالح عایقکاری حرارتی فوم پلی استایرن (PS) صلب، مصالح پلاستیک سلولی صلبی با یک ساختار عمدتاً سلول بسته است که از پلی استایرن یا از کوپلیمرهایی که تشکیل دهنده اصلی آن ها پلی استایرن است ساخته می شود. بنابر روش تولید، تمایزی بین فوم پلی استایرن تولید شده با انبساط دانه های پلی استایرن برای تشکیل حبه ها که پس از آن بهم متصل می شود تا تخته ها را تشکیل دهند و فوم پلی استایرن با اکسترود کردن، فوم شده وجود دارد. مصالح عایقکاری فوم پلی یورتان PUR) صلب، مصالح پلاستیک سلولی صلبی است که ساختار عمدتأسلول بسته دارد و در حضور کاتالیزورها و مواد دمنده با واکنش شیمیایی پلی ایزوسیاناتها با ترکیبات حاوی هیدروژن اسیدی و یا باتریمریزاسیون پلی ایزوسیانات ها ساخته می شوند. مصالح پلاستیک سلولی صلب باید به صورت تخته یا ورق، به یکی از اشکال زیر تولید شود: الف) تخته ها یا ورق هایی که به اندازه مورد نظر از بلوک ها بریده می شوند. ب) تخته ها یا ورق هایی که از یک نوار پتو تهیه و به اندازه دلخواه بریده می شوند.) تخته هایی که مستقیماً به اندازه مورد نظر تولید می شوند.

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

arnisco_com

You can now follow us on telegram channel

JOIN CHANNEL
CLOSE