3 مهر 1400
استفاده از عایق پشم سنگ در کارخانه جدید فولکس واگن
در کارخانه جدید فولکس واگن (Volex Wagon) که در یکی از شهرهای لهستان نزدیک Wrzesnia واقع شده از پشم سنگ جهت عایق کاری کلیه سطوح استفاده […]
3 مهر 1400
تاریخچه کاربرد عایق ها
تاریخچه کاربرد عایق ها از زمانی که بحران انرژی در سطح بین المللی مطرح گردید و کشور های پیشرفته و مصرف کننده نفت با آن روبرو […]
3 مهر 1400
استفاده از عایق پشم سنگ در مرکز خرید نکس در کشور سنگاپور
استفاده از عایق پشم سنگ در مرکز خرید نکس در کشور سنگاپور مرکز خرید نکس (NEX) با مساحتی بیش از 25000 مترمربع دقیقاً در بالای ایستگاه […]
3 مهر 1400
استفاده از عایق پشم سنگ در دانشگاه Mahidol تایلند
دانشگاه Mahidol برنامه ای در دست داشت که سالن کنفرانس اصلی خود را در زمینی به مساحت 45 هکتار در قسمت جنوبی دانشگاه و در میان […]